Super Green đón đoàn đại biểu về dự “Hội nghị hệ thống văn phòng điều phối các cấp năm 2020 và tập huấn chương trình OCOP” và học tập mô hình sản xuất của Công ty

Super Green đón đoàn đại biểu về dự “Hội nghị hệ thống văn phòng điều phối các cấp năm 2020 và tập huấn chương trình OCOP” và học tập mô hình sản xuất của Công ty

Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã gặt hái được nhiều thay đổi tích cực. Đặc biệt, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP tạo nên “điểm nhấn” trên hành trình xây dựng NTM khi gia tăng giá trị tài nguyên bản địa, tạo tính đột phá, tăng tính cam kết chất lượng cho sản phẩm địa.
Chương trình OCOP không chỉ tạo ra giá trị gia tăng từ tài nguyên bản địa mà còn kích hoạt được người nông dân thay đổi tư duy, gắn kết, xây dựng niềm tin, để tạo ra những giá trị mới…

 

 

Đối tác